Výzkumné centrum

 

Nezbytnou a neoddělitelnou součástí činnosti Provozně ekonomické fakulty (PEF) Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně je kromě procesu vzdělávání vědecký výzkum. Kvalitní vědecko-výzkumné výsledky jsou nutným předpokladem pro prosazení se nejen v českém ale také zahraničním konkurenčním prostředí. V neposlední řadě kvalitní výstupy jsou rozhodující z hlediska financování vysoké školy.

Zapojení pracovníků fakulty do vědeckého výzkumu na české i zahraniční úrovni s průkaznými výsledky v podobě recenzovaných (impaktovaných) publikací a monografií je podmínkou kvalifikačního rozvoje jednotlivých pracovníků, což se projevuje také v kvalitě vlastního výukového procesu. V souladu se současnými trendy v oblasti podpory vědeckého výzkumu na vysokých školách v České republice a v Evropě a v návaznosti na dynamický rozvoj fakulty v oblasti výuky a vzdělávání bylo na Provozně ekonomické fakultě v roce 2007 založeno Výzkumné centrum. 

Posláním Výzkumného centra je vytvářet vhodné podmínky pro teoretický a aplikovaný výzkum akademickým a vědecko-výzkumným pracovníkům napříč všemi ústavy PEF MENDELU v Brně. Cílem výzkumného centra je podpořit proces vědeckého bádání a publikační činnosti všech akademických a vědecko-výzkumných pracovníků fakulty. Dílčí cílem aktivit Výzkumného centra je posílit interdisciplinární charakter výzkumu na PEF MENDELU.

Výzkumné centrum nejenže poskytuje podporu jednotlivým výzkumníkům a celým vědeckým týmům při realizaci jejich vlastních aktivit, ale realizuje také vlastní výzkum ve spolupráci s dalšími výzkumníky.

Mezi aktivity Výzkumného centra patří: 

Informační servis

Výzkumné centrum se zaměřuje na vyhledávání, analýzu a diseminaci informací k projektovým schématům relevantním pro odborné zaměření PEF MENDELU a jejích ústavů. V rámci informačního servisu Výzkumné centrum organizuje prakticky zaměřené semináře k vybraným projektovým schématům.

Výzkumné centrum se zaměřuje na podporu vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Pod hlavičku Výzkumného centra spadá správa Working papers stejně tak jako základní informační servis v oblasti vhodných publikačních příležitostí, dostupnosti software a databází potřebných pro výzkum.

Pokud máte zájem získávat aktuální informace o projektových výzvách, pořádaných seminářích a konferencích, můžete se přihlásit k odběru informačního bulletinu přes email dominika.doubkova@mendelu.cz

Projektová podpora

Proces přípravy projektových záměrů a následné realizace projektů je spojen s řadou odborných a administrativních úkonů, které jsou často časově velmi náročné. Aby se výzkumníci mohli co nejvíce věnovat odborné stránce projektu, Výzkumné centrum nabízí své služby v oblasti projektové podpory. Projektová podpora zahrnuje přípravu projektových záměrů dle dohody s navrhovatelem projektu a v případě realizace projektu také koordinaci vybraných aktivit a administraci projektu, včetně monitoringu projektu, po dohodě a v úzké spolupráci s odpovědným řešitelem projektu.

Podpora mezinárodní spolupráce

Podpora mezinárodní spolupráce, navazování a udržování kontaktů s partnerskými institucemi je nedílnou součástí úspěšného výzkumu a propagace vlastních výsledků v zahraničí. Výzkumné centrum se podílí na budování a udržování zahraničních kontaktů, včetně tvorby vlastní sítě kontaktů. Výzkumné centrum poskytne součinnost navrhovatelům projektů při vyhledávání vhodných partnerů do mezinárodních konsorcií ať již formou oslovení spolupracujících subjektů, tak přes mezinárodní databáze zřízené za tímto účelem či prostřednictvím národních kontaktních míst.

Organizace odborných akcí

Součástí vykonávaných aktivit je organizace odborných akcí (konferencí, workshopů, apod.). Výzkumné centrum organizuje celofakultní konferenci Firma a konkurenční prostředí a doktorskou konferenci PEFnet. Centrum rovněž poskytuje součinnost při organizaci dalších konferencí a jiných odborných akcí PEF MENDELU dle dohody. Za účelem podpory interdisciplinarity ve výzkumu a zvýšení povědomí o výzkumném zaměření jednotlivců a týmů přesahující hranice jednotlivých ústavů se Výzkumné centrum podílí na organizaci výzkumných seminářů.

Projekty 

Výzkumné centrum dlouhodobě participuje na návrzích i zpracování projektových žádostí stejně jako administraci i řešení realizovaných projektů. Získané projekty směřují jak do vědecko-výzkumné činnosti, tak do vzdělávací činnosti, a významně také přispívají k rozvoji mezinárodní spolupráce na PEF. V rámci realizace projektu European Network for Academic Integrity (Erasmus+ Strategická partnerství) PEF vede konsorcium 12 partnerů napříč EU. 

Výzkumné centrum participuje na řešení těchto projektů:

  • OP VVV - Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

Výzkumné centrum aktuálně poskytuje podporu těmto projektům:

  • Erasmus+ Strategická partnerství - European Network for Academic Integrity
  • H2020 - Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies
  • GAČR - Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky
  • GAČR - Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace
  • OP PIK - Multicriterial Text Analysis Software
  • OP PIK - SQTrader - výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv
  • TAČR Éta - Smart Migration

Dříve realizované projekty:

 

<< <  Leden 2020  > >>
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031