Semináře Výzkumného centra   

 

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných 

pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

 

Harmonogram seminářů Výzkumného centra pro ZS 2018/2019

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň seminářů Jazyk Typ semináře

4. 10. 2018

10:00-12:00

Učebna Q34

Martin Pohanka

(Bureau van Dijk)

Základy práce v databázi ORBIS BvD Náplní semináře je představení databáze Orbis, která zahrnuje data pro přibližně 300 miliónů firem, prostor je během semináře věnován zejména zákládním principům práce s touto databází. Slovenština Praktický

10. 10. 2018

10-12:00

Učebna 5.35

Peter Huber

(Austrian Institute of Economic Research)

Writing Publishable Papers Seminář se zaměřuje na základní pravidla akademického psaní, pozornost je věnována zejména tématům, jako je struktura, styl a obsah typického aplikovaného ekonomického příspěvku. Pozornost je věnována také praktickým radám. Angličtina Praktický

5. 11. 2018

12:15-17:00

6. 11. 2018

8:30-14:00

Učebna 5.35

Radka Dudová

(Sociologický ústav Akademie věd ČR)

Práce s kvalitativními daty Kurz představuje teoretická východiska kvalitativní metodologie společně s úvodem do jejího praktického využívání v programu Atlas. Podrobně jsou představeny nejčastěji využívané metody v sociologii - ground theory a její konstruktivistická verze, narativní přístup a relevantní metody. Čeština Praktický

21. 11. 2018

15:30-17:00

Učebna 6.19

Lukáš Králík

(Úřad pro hospodář. soutěž)

Compliance a veřejná regulace Seminář pojednává o významu compliance především z pohledu platné právní úpravy a přináší praktické poznatky plynoucí z regulace na zákonné, podzákonné či na úrovni vnitřních předpisů různých typů organizací. Čeština Vědecko-výzkumný

28. 11. 2018

13:00-14:30

zasedací místnost Ústav financí

Svatopluk Kapounek

(Mendelova univerzita v Brně)

Impact of Euro Adoption on International Trade within the Heterogeneous Euro Area V rámci semináře jsou prezentovány výsledky práce výzkumného týmu. Pozornost je věnována dopadu zavedení eura na mezinárodní obchod v Eurozóně se zaměřením zejména na dopady na země střední a východní Evropy jakožto obchodní partnery zemí Eurozóny. Angličtina Vědecko-výzkumný

11. 12. 2018

15:00-16:30

Učebna Q24

Jarko Fidrmuc

(Zeppelin University, Německo)

Úvod do meta-analýzy v ekonomii Účastníci semináře získají základní informace o využití meta-analýzy v ekonomii. Hlavními tématy budou meta-regrese, publikační zkreslení, výběr a kódování studií pro datový soubor, publikační možnosti meta-studií. Po teoretickém úvodu bude představena meta-analýza datového souboru využitím statistického software STATA. Na seminář se hlaste prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Slovenština Praktický

18. 12. 2018

8:30-11:30

Učebna Q24

Ladislava Issever Grochová

(Mendelova univerzita v Brně)

STATA – pokročilá práce Seminář se věnuje pokročilé práci v programu STATA. Program semináře je přizpůsoben na míru požadavkům přihlášených účastníků. Prostor je věnován také možnostem uplatnění programu STATA v rámci konkrétních výzkumných záměrů účastníků. Na seminář se hlaste nejpozději do 11.12.2018 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Čeština Praktický

 

 

Semináře probíhají buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a jsou volně přístupné pro studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.   

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde.

 

 

 

 

<< <  Leden 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031