Nová verze software IBM SPSS Statistics 25

3. 1. 2018 -

Nová verze software IBM SPSS Statistics 25

Největšími novinkami v softwaru IBM SPSS Statistics 25 jsou:

  • nové Bayesovské metody,
  • vylepšená integrace s produkty třetích stran (Microsoft Graphic Object),
  • možnost úpravy grafů již při jejich tvorbě,
  • přidání klávesových zkratek do syntax editoru.

Kromě nové verze máme nyní možnost si vyzkoušet nejvyšší tzv. Premium verzi tohoto SW. Oproti standardní verzi tato verze obsahuje řadu nadstavbových funkcionalit, se kterými se můžete seznámit zde. Verzi Premimum máme k dispozici do 31. 3. 2018.

Software IBM SPSS Statistics – software pro statistickou analýzu, který je široce využíván pro reportování, analýzy i pro přímou podporu rozhodování, vytváření firemní znalosti (business analytics) a to jak pro strategická rozhodování, tak i pro operativní řízení. Může být napojen na libovolné databáze a je využíván jak v jednorázových analýzách, tak v průběžném monitorování procesů; slouží k popisu situace i k podpoře opakovaného či pravidelného rozhodování. Vhodný pro aplikace ve vědě, marketingu, personalistice a výzkumu, pro zpracování laboratorních měření a sumarizace dat z velkých i menších databází různého typu.

Na PEF je k dispozici 20 tzv. concurrent licencí software IMB SPSS Statistics umožňujících práci se softwarem 20ti uživatelům ve stejný okamžik. Software je nainstalován v počítačové studovně v přízemí Q.