Praktické informace

V této sekci webových stránek naleznete důležité odkazy na možnosti publikování ve významných periodicích a další praktické informace týkající se publikačních možností na PEF MENDELU.

Publikační činnost

Neoddělitelnou součástí vědeckého výzkumu je publikace výsledků výzkumu v kvalitních periodicích. Níže naleznete odkazy na seznamy recenzovaných a impaktovaných periodik, které jsou rozhodující z hlediska hodnocení výsledků výzkumu.

Mendelova univerzita v Brně vydává vlastní časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Časopis je mimo jiné indexován v databázi SCOPUS. Bližší informace o časopisu naleznete na acta.mendelu.cz/.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vydává vlastní recenzovaný časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT).  Více informací naleznete zde, nebo na oficiálních webových stránkách

Seznamy

Identifikátory

  • Vytvořte si jednoznačný identifikátor autora ResearcherID - více informaci naleznete zde
  • Vytvořte si mezinárodní jedinečný identifikátor výzkumníka ORCID - více informaci naleznete zde

Další odkazy


Otevřený přístup = Open Access

Cílem Open Access je umožnění všem uživatelům Internetu číst, stahovat, kopírovat, tisknout, vyhledávat a distribuovat vědeckou literaturu. Podrobné informace o otevřeném publikování dostupný na webových stránkách ÚVIS

Každoročně na podzim probíhá International Open Access Week, jehož hlavní myšlenou je především propagace otevřeného přístupu. Bližší informace k akci na webových stránkách ÚVIS


Problematika predátorských časopisů

Problematiku predátorských časopisů podrobně představuje Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb. Mezi základní charakteristiky patří parazitování na jménech prestižních časopisů, kdy názvy titulů se velmi podobají jejich kvalitním protějškům, umožňují publikovat rychle, snadno a za poplatek. Podrobné informace o predátorských časopisech dostupný na webových stránkách ÚVIS

Dostupné podklady: