Letní škola

Analýza a zpracování ekonomických dat

 

Čtvrtý ročník letní školy věnované Analýze a zpracování ekonomických dat je realizován v komorním duchu, což odráží (ne)zájem zejména ze strany studentů doktorských programů, pro něž je škola primárně organizována. Náplň letní školy je stanovena na základě několika požadavků, a věřím, že její absolvování bude pro zájemce přínosné.

Letní škola je otevřena nejen studentům magisterských a doktorských studijních programů, ale také vědeckým a akademickým pracovníkům.

Termín: 18.-19. 9. 2019

 

Rozvrh

Vždy učebna Q36.

Středa 18. 9. 2019

9:00 - 12:00 Základy matematické statistiky: Principy testování hypotéz, možnosti testování. Ukázky v SW Statistica.

12:00 - 13:00 Přestávka

13:00 - 15:00 Shluková analýza: Hierarchické shlukování, vzdálenosti mezi objekty a shluky, dendrogram. Ukázky v SW Statistica.

Čtvrtek 19. 9. 2019 

9:00 - 11:00 Hromadné zpracování dat v MATLABu - Načítání a ukládání souborů, základní maticové operace, cykly. Ukázky a vlastní práce v SW MATLAB.

11:00 - 12:00 Diskuse, konzultace

 

Školné:

Pro studenty a zaměstnance PEF MENDELU je účast bezplatná.

 

Registrace a bližší informace:

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D., qqhampel@mendelu.cz