Pozor na predátorské časopisy!

13. 5. 2020 -

 

Knihovna Mendelovy univerzity v Brně prověřila všechny časopisy, ve kterých publikovali vědecko-výzkumní pracovníci univerzity v období 2017-2019. Prověření bylo provedeno v Cabell´s Predatory Journal Blacklist k 11. 5. 2020.

 

Výsledek je následující:

ROK

celkový počet časopisů z OBD

počet predátorských časopisů

podíl predátorských časopisů

2017

386

2

0,52%

2018

358

2

0,56%

2019

382

4

1,05%

     

průměrný podíl: 0,71 %

 

 

Pokud by bylo třeba jmenovat konkrétní nalezené predátorské časopisy:

Seznam nalezených predátorských časopisů v období 2017 - 2019:

rok

Imperial Journal of Interdisciplinary Research

2017

Journal of Biomedical Nanotechnology

2017

Journal of Business and Economics

2018

WSEAS Transactions on Business and Economics

2018

European Journal of Sustainable Development

2019

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering

2019

Researchers World

2019

WSEAS Transactions on Business and Economics

2019

 

V rámci projektu Rozvoj kapacit pro Va V I. byl zakoupen pro letošní rok Cabell´s Blacklist. Knihovna tak může prověřit potencionální predátorství časopisu proti dalšímu zdroji.

 

Web k predátorům: https://uvis.mendelu.cz/predatori-v-publikovani

Mail k žádosti o prověření časopisu: predatorske-casopisy@mendelu.cz

 

Poznámka: V blacklistu lze ověřovat jen časopisy, nikoliv vydavatele.

 

Prosím, šiřte možnost prověření časopisu, zda se nejedná o potencionálního predátora mezi akademické pracovníky Vaší fakulty.

Prevence je lepší cestou než řešení případných následných problémů.