Mimořádné grantové výzvy pro krátkodobé česko-bavorské akademické projekty v době krize

22. 5. 2020 -

Česko-bavorská vysokoškolská agentura rozhodla o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce

 

Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 (až do vyčerpání prostředků)

Výše podpory: 1.000 až 10.000 €


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.btha.cz v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.