Tipy na online semináře a webináře

31. 7. 2021 -

Zde najdete tipy na online semináře a webináře týkající se publikování, statistických software a témat relevantních pro výzkumníky Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Kde se o seminářích a webinářích dozvědět?

- přehledný kalendář různých akcí naleznete na portálu Věda a Výzkum

- o možnostech seminářů informuje  pravidelně rovněž ÚVIS MENDELU

 

Projektové webináře:

- e-Learning k programu Horizont Evropa: https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning

- semináře Domu zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/udalosti 

- kalendář akcí TA ČR: https://www.tacr.cz/kalendar 

 

Webináře k publikacím

 

CABI Publishing

- zdarma webináře na různorodá témata, například "Professional Manuscript Writing" nebo "Professional Peer-Review": https://www.cabi.org/webinars/

 

Web of Science

- online semináře k představení nového WoS a Open Access: naleznete zde

- práce s citačním manažerem EndNote (vhodné pro ty, kdo tvorbou článků začínají, ale třeba i pokročilé, pokud by chtěli začít využívat citačního manažera), různé termíny: naleznete zde

 

Elsevier

- webináře k podpoře publikací, např. jak publikovat v top journals nebo práce s citačními manažery

https://www.elsevier.com/solutions/ssrn/webinars

 

Webináře k práci se statistickým SW

 

STATA

- zdarma online webináře pro úplné začátečníky např. "Ready. Set. Go STATA", i pro pokročilejší, např. "Tips and Tricks" . Tyto webináře jsou zdarma, je však třeba se registrovat, kapacita je omezená: https://www.stata.com/training/webinar/ 

- různé placené online kurzy pro individuální zájemce, jsou zde kurzy např jako Introduction to Bayesian Analysis Using Stata, Structural Equation Modeling Using Stata aj. https://www.stata.com/training/classroom-and-web/

- webové semináře společnosti SciExperts, která je novým zástupcem společnosti STATA v České republice - více informací naleznete na https://sciexperts.com/all-webinar/

 

MATLAB

- seznam akcí, které se budou konat (různé formy pokročilosti a specializace): https://www.mathworks.com/company/events/webinars/upcoming.html?s_tid=gn_ev_uw

- záznamy z proběhlých akcí jsou ke shlédnutí zde (dle různých kritérií se dá vybrat, co kdo potřebuje): https://www.mathworks.com/videos/search.html?q=&page=1

 

MAXQDA

- často probíhají webináře k úvodu do kvalitativního výzkumu a i některé vybrané navazující webináře (zdarma - jsou označeny zeleně) https://www.maxqda.com/training/live-training

Modře jsou pak označeny již zpoplatněné navazující semináře. 

 

Webináře praktické  

 

CERGE-EI

- lze se připojit k různým online seminářům: http://www.cerge-ei.cz/news-and-events/calendar

 

American Economic Association 

- odkazy na různé diskuze a záznamy řečníků: https://www.aeaweb.org/resources/online-seminars

 

Tinbergen Institute 

- různé akce řečníků ze světa (hlásí se skrz email předem): https://businessdatascience.nl/events

 

ORBIS

- zajímavé záznamy proběhlých akcí zdarma, je třeba se zaregistrovat pro shlédnutí.

https://www.bvdinfo.com/en-gb/knowledge-base/webinars-on-demand

 

Market Research Webinars

- záznamy prezentací o tématech zaměřených na spotřebitele

https://www.greenbook.org/webinars/