BusinetBUSINET

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2011 členem v síti BUSINET.

BUSINET je sítí mezinárodních vysokoškolských institucí, jejichž společným cílem je internacionalizace. Na této platformě probíhá sdílení dobrých příkladů, podpora spolupráce mezi členskými organizacemi i jednotlivci, aktivity zaměřené na rozvoj institucí, studentů, vyučujících a dalších zainteresovaných partnerů. Více informací o síti lze nalézt pod tímto odkazem http://www.businet.org.uk/.

Výzkumné centrum aktivně participuje v pracovní skupině s názvem „Research“ a zájmy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně jsou zastupovány vedoucí této pracovní skupiny Mgr. Evou Abramuszkinovou Pavlíkovou, PhD., MA.

Členství v síti BUSINET nabízí aktivním členům účast v následujících pracovních skupinách:

 1. HEDMINT: Marketing and INTernational Trade
 2. HEDTOUR: Tourism
 3. HEDLAW: Business Law
 4. DMF: Decision Makers Forum
 5. HEDCOM: COMmunications
 6. HEDICT: Information Technology
 7. HEDFIN: FINance Services and Accounting
 8. Research
 9. IRM: International Relations Managers
 10. 3MBC: Multiligual, Multicultural and Multidisciplinary Business Competences
 11. Health: Business Health Group
 12. CECSEE: Continuing Education, Corporate Service and Export of Education Know-How
 13. Entrepreneurship
 14. Leadership

Příklady aktuálních aktivit:

 1. Navazování kontaktů a výměna výzkumných profilů mezi členskými institucemi a propagace PEF
 2. Příprava společného projektu s vybranými členy BUSINET v rámci programu Erasmus+ - Jean Monnet Networks
 3. Krátkodobé studijní návštěvy – např. veletrhy v zahraničí: WOW Berlín, na kterém participuje více než 300 studentů z téměř 25 evropských univerzit – každoroční účast za PEF od roku 2012 do současnosti.
 4. Začlenění mezinárodní on-line Law Game do výuky na PEF od roku 2012 do současnosti.
 5. Pozvání vyučujících a studentů na International Weeks: Marketing week, Law week,...
 6. Příprava společných intenzívních programů pro studenty z členských institucí PEF – např. IP COSRE nebo MAC2Kaunas(2015), MAC2Warsaw(2016).

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D., MA