Danubius Academic Consortium for Integral Innovation (DAC)

 

DAC - evropská regionální síť pro integrální inovace v podunajském regionu.

DAC je evropská asociace akademických a veřejných institucí pro vzdělávání, výzkum a šíření poznatků z oblasti integrálních inovací za účelem podpory hospodářského růstu, kulturní diverzity a sociálního smíru.

V souladu se Strategií EU pro Podunají (EUSDR) je cílem konsorcia podpora konkurenceschopnosti založená na kreativitě a diverzitě v podunajském regionu. Domény DAC reflektují zejména oblasti 7, 8, 9 a 10 Strategie EU pro Podunají.

Myšlenka pro vznik DAC byla iniciována na Danubius Design konferenci v roce 2004 v Calarasi, Rumunsko a dále rozvíjena o rok později na konferenci v Bělehradě, Srbsko. Cílem bylo vytvoření konsorcia akademických institucí podél Dunaje zaměřujících se na formování kreativních sil pro úspěšný ekonomický rozvoj v daných regionech.

DAC bylo oficiálně založeno v roce 2014. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se stala partnerem v roce 2015.  

Partneři DAC

Akademické instituce

- Institute for Integral Innovation Köln, Německo

- Danubius University Galati, Rumunsko

- University of Arts Belgrade, Srbsko

- Slovak University of Technology, Bratislava, Slovensko

- Mendel University Brno, Česká republika

- University of Zilina, Slovensko

- Educons University Novi Sad, Srbsko

- University Spiru Haret Bucharest, Rumunsko
- University of Primorska, Slovinsko

- University of Ruse, Bulharsko

- University of Izmail, Ukrajina

- University of Cahul, Moldavsko     

Strategičtí partneři

- LVI BW         Association of Baden Württemberg Industry, Německo
- IA                  Innovation Alliance of companies and institutions in Danube Area, Podunají

-CLDR            Association of Communities from the Danube Region, Podunají

-BWCON        Networking Institution, a link between academia and economy, Německo

-ALADI            Latin American Association of Designers and Innovators, Jižní Amerika

-AASGON      Association of Scholars from Africa and Asia Pacific, Afrika, Asie, Pacifik

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.