South Moravian Program for Distinguished Researchers

 

logo somopro

SoMoPro je regionální grantový program, který se zaměřuje na podporu příchodu zahraničních vědců  na vědecké instituce v Jihomoravském kraji na dobu 1 – 3 roky a reintegrace českých vědců  po pracovní zkušenosti v zahraničí. SoMoPro je spolufinancováno programem COFUND, Akce Marie Skłodowska-Curie, a Jihomoravským krajem. Programy SoMoPro jsou administrovány Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM).

Podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech ve spolupráci s jihomoravskými univerzitami.

Výzkumník ucházející se o grant by měl vytvořit výzkumný projekt, který bude prokazatelně prospěšný pro jeho/její kariéru. Žadatel musím mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu a k datu uzávěrky výzvy nesmí být v ČR po dobu delší než 12 měsíců za poslední 3 roky.

Více informací naleznete zde.