Semináře Výzkumného centra   

 

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

 

Harmonogram seminářů Výzkumného centra pro LS 2018/2019

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň seminářů Jazyk Typ semináře

20. 3. 2019

13:00-15:00

zasedací místnost 5.35

Peter Huber

(Austrian Institute of Economic Research)
Professional Presentation in Academic English Cílem semináře je zlepšit prezentační dovednosti účastníků se zaměřením na akademickou angličtinu. V rámci semináře je věnována pozornost prezentaci odborného článku, ať už hlediska tvorby prezentace a následně její prezentace samotné. Angličtina Praktický

9. 4. 2019     

9:00-12:00 
13:00-15:00    

učebna Q09

Jaromír Landa a Pavel Turčínek

(Mendelova univerzita v Brně)
Vizualizace dat v programu ArcGIS V kurzu se účastníci seznámí se základními principy zpracování geodat v programu ArcGIS. Naučí se, jak vzít běžná data, přidat k nim informaci o lokaci a vizualizovat v mapě, která může být použita v diplomové nebo disertační práci. Mapa může datům vdechnout úplně nový život. Na seminář se hlaste nejpozději do 5. 4. 2019 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Čeština Praktický

15. 4. 2019   

13:00-14:30 

zasedací místnost 5.35

Miroslav Zajíček

(Karlova univerzita a Veolia Energie, a.s.)

Financial Speculations, Stress, and Gender: A Laboratory Experiment V rámci semináře jsou prezentovány výsledky laboratorního experimentu, v jehož rámci se zkoumaly efekty stresové zátěže na spekulativní chování.  Angličtina Vědecko-výzkumný

13. 5. 2019

14:00-15:00

velká zasedací místnost děkanátu PEF

Svatopluk Kapounek 

(Mendelova univerzita v Brně)

Publikační možnosti a jejich hodnocení

Seminář zaměřený na základní aspekty diseminace výsledků tvůrčí činnosti prostřednictvím zahraničních vědeckých časopisů, s následným dopadem na hodnocení těchto výsledků na PEF.

Seminář je určen zaměstnancům PEF a Ph.D. studentům.

Čeština Věděcko-výzkumný

22. 5. 2019   

13:00-15:00 

učebna Q24

Jarko Fidrmuc

(Zeppelin University, Německo)
Meta-analýza: Aplikace Po stručném úvodu o meta-analýze a jejím využití v ekonomii bude následovat praktická aplikace meta-analýzy datového souboru využitím statistického software STATA. Na seminář se hlaste nejpozději do 21. 5. 2019 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Slovenština Praktický

23. 5. 2019         

9:00-11:30 a
12:00-15:00 

učebna Q36

Jakub Šácha

(Mendelova univerzita v Brně)
Základní technické kompetence v programu SPSS V rámci semináře je představen nejprve princip práce s daty v programu SPSS a následně je pozornost věnována aplikacím, např. shluková analýza, faktorová analýza či logistická regrese. Účastníci mohou v rámci přihlášky navrhnout okruhy, o které by měly zájem. Na seminář se hlaste nejpozději do 21. 5. 2019 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Čeština Praktický

27.5.-29.5.2019 

9:00-13:00   

učebna Q08

Jan Přichystal

(Mendelova univerzita v Brně)

Základy práce v programu LaTeX  Seminář je věnován přípravě dokumentů v programu LaTeX, jehož využití při tvorbě vědeckých příspěvků a dalších publikačních výstupů neustále roste. Důraz je kladen na pochopení základní práce v programu, zároveň jsou uvedeny praktické tipy při práci s programem. Na seminář se hlaste nejpozději do 24. 5. 2019 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Čeština Praktický

3.-4.6.2019         

8:30-12:00 a
13:00-16:00 

učebna Q36

Luboš Střelec

(Mendelova univerzita v Brně)
Základy práce v programu R Práce je zaměřena na základy práce v programu R. Pozornost bude věnována úvodu do programu R, regresní a korelační analýze, úvodu do analýzy časových řad a v poslední části budou představeny pokročilé metody časových řad a analýza panelových dat. Na seminář se hlaste nejpozději do 27. 5. 2019 prostřednictvím https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF Čeština Praktický

12. 6. 2019   

9:00-13:00 

učebna Q24

Ladislava Issever Grochová

(Mendelova univerzita v Brně)
 Základní kompetence v programu STATA Seminář se věnuje základům práce v programu STATA - seznámení se s prostředím programu, s principem fungování a se základními metodami. Na seminář se hlaste  prostřednictvím 
https://kurzy.mendelu.cz/kurzy/PEF
 Čeština  Praktický

 

 

Semináře probíhají buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a jsou volně přístupné pro studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.   

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde.

 

 

 

 

 

<< <  Září 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30