Kontakt

Zaměstnanci Výzkumného centra PEF


Ing. Hana Vránová

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_hv.jpg

Agenda:

 • zastupující vedoucí Výzkumného centra
 • koordinace prací a metodické vedení VYZC
 • koordinace konferencí a seminářů VYZC
 • administrace projektů Erasmus+, TAČR, OP VVV
 • Managing Editor časopisu EJOBSAT

email: hana.vranova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 790

Více na Lidé na MENDELU


Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D.

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_vkk.jpg

 

Agenda:

 • vedoucí Výzkumného centra, mateřská dovolená

Více na Lidé na MENDELU


Ing. Hana Mauderová

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_hm.jpg

Agenda:

 • mezinárodní grantová schémata
 • organizace konferencí

email: hana.mauderova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 556

Více na Lidé na MENDELU


Ing. Andrea Prudilová

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_ap.jpg

Agenda:

 • tajemnice IGA
 • administrace projektu TAČR, OP PIK
 • organizace konferencí
 • sekretariát, zajištění administrativní agendy VYZC

email: andrea.prudilova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 791

Více na Lidé na MENDELU


Ing. Barbora Šiklová

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_bs.jpg

Agenda:

 • národní grantová schémata
 • administrace projektů GAČR, OP VVV
 • organizace konferencí a seminářů VYZC

email: barbora.siklova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 720

Více na Lidé na MENDELU


Ing. Dominika Doubková

/wcd/w-pef-vyzc/foto-kontakt/foto_dd.jpg

Agenda:

 • mateřská dovolená

Více na Lidé na MENDELU


Mgr. Silvie Trávníčková

 • mateřská dovolená

Více na Lidé na MENDELU