PROJEKTOVÁ PODPORA

V této sekci naleznete informace týkající se nejdůležitějších národních a mezinárodních projektových schémat, ke kterým Výzkumné centrum poskytuje informační servis a projektovou podporu.

Před podáním každé projektové žádosti je navrhovatel povinen odevzdat tzv. PRŮVODNÍ LIST PROJEKTU na Výzkumné centrum, a to vždy před termínem podání projektu a se všemi podpisy mimo podpisy managementu fakulty a statutárního zástupce. Průvodní list je nutné odevzdat i v případě, že se projekt podává pouze elektronicky, nebo je MENDELU pouze partnerem projektu.

  • Průvodní list projektu ke stažení vč. pokynů zde.

Aplikace MENDELU Podpora projektových skupin přináší ucelené informace, dokumenty a podklady k vyhlášeným grantovým výzvám. Často kladené dotazy týkající se projektové činnosti naleznete zde.

Národní projekty

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Šiklová

 

Mezinárodní projekty

Kontaktní osoba: Ing. Dominika Doubková