Konference pořádané Výzkumným centrem

K největším konferencím s dlouhodobou tradicí patří konference Firma a konkurenční prostředí (Enterprise and Competitive Environment), jejíž první ročník se konal v roce 1997. Od roku 2020 se nově koná pod názvem Ekonomická konkurenceschoponst a udržitelnost (Economic Competitiveness and Sustainability). Pravidelně je organizována doktorská konference PEFnet, která je zaměřena na mladé vědce (studenty doktorského studia z České republiky i ze zahraničí). Konference ECOS je pořádána každý rok na konci března a konference PEFnet je pořádána na každý rok na konci listopadu. 

Aktuální informace ke konferencím naleznete na jejich webových stránkách:

 

V roce 2022 26.5. organizujeme i Závěrečnou konferenci projektu OP VVV Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333) v Kinokavárně na nám. SNP v Brně.

V roce 2022 28.4. je na Provozně ekonomické fakutě organizovaná konference  „Food, Wasted Food and Future“ finacováná z projektu TAČR (TL02000092).

V září roku 2020 byla na Provozně ekonomické fakultě pořádána i putovní tradiční mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii (Mathematical Methods in Economics).

V září roku 2019 se Provozně ekonomická fakulta podílela rovněž na organizaci konference CES-SEAM - Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting

V minulých letech byly pořádány také tzv. Konference Výzkumného centra: