Konference pořádané Výzkumným centrem

K největším konferencím s dlouhodobou tradicí patří konference Firma a konkurenční prostředí (Enterprise and Competitive Environment), jejíž první ročník se konal v roce 1997. Od roku 2020 se nově koná pod názvem Ekonomická konkurenceschoponst a udržitelnost (Economic Competitiveness and Sustainability). Pravidelně je organizována doktorská konference PEFnet, která je zaměřena na mladé vědce (studenty doktorského studia z České republiky i ze zahraničí). Konference ECOS je pořádána každý rok na konci března a konference PEFnet je pořádána na každý rok na konci listopadu. 

Aktuální informace ke konferencím naleznete na jejich webových stránkách:

 

V září roku 2020 byla na Provozně ekonomické fakultě pořádána i putovní tradiční mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii (Mathematical Methods in Economics).

V září roku 2019 se Provozně ekonomická fakulta podílela rovněž na organizaci konference CES-SEAM - Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting

V minulých letech byly pořádány také tzv. Konference Výzkumného centra: