Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

V rámci aktuální situace související s pandemií COVID-19 uvádíme tipy na online semináře a webináře týkající se publikování, statistických software a témat relevantních pro výzkumníky Provozně ekonomické fakulty MENDELU - zde.

 

Pro online semináře byl vytvořen tým v MS Teams s názvem "Semináře Výzkumného centra PEF", do kterého se studenti či pracovníci MENDELU mohou připojit přes kód 08yl6n0.

Pořádané semináře:

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře

21.1.2021

online MS Teams

od 13:00

Hana Vránová, Jan Přichystal, David Procházka, Mendelova univerzita v Brně

Smluvní a aplikovaný výzkum

Realizované projekty smluvního a aplikovaného výzkumu, osobní zkušenosti s projekty, OP PIK, TAČR Beta, partneři fakulty.

Záznam ze semináře ke shlédnutí zde.

Čeština Praktický

13.4.2021

online 

od 13:00

Jan Studnička (HUMUSOFT)  MATLAB: Řešení optimalizačních úloh 

Představíme nástroje prostředí MATLAB pro řešení různých typů optimalizačních úloh. Tyto nástroje jsou obsaženy především v nadstavbách Optimization Toolbox a Global Optimization Toolbox, ale i v dalších aplikačních knihovnách MATLABu – např. Financial toolboxu. Použití různých nástrojů předvedeme na několika praktických úlohách. 

Přihlášení na https://www.humusoft.cz/mendelu/

 Čeština Praktický 

13.4.2021

online 

od 14:00 

Jan Studnička (HUMUSOFT)  Využití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů 

Seznámení s nástroji prostředí MATLAB pro přípravu výstupů vašich algoritmů do publikační podoby. Kromě možností Live Editoru si ukážeme, jak lze rychle zajistit správnou přípravu grafu či obrázku pro jeho export do samostatného souboru při vyhovění požadavkům dobré čitelnosti grafického výstupu. V poslední části tohoto semináře ukážeme, jak lze automatizovaně sestavovat celý dokument při opakovaném spouštění algoritmu v závislosti na vstupních datech. Tato funkcionalita může být užitečná např. při opakovaném vyhodnocování laboratorních testů apod. 

Přihlášení na https://www.humusoft.cz/mendelu/

Čeština  Prakticý 

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  

Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde, Jaro 2020 - zde.