Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

Webináře STATA - tyto webináře vás seznámí s výkonnými funkcemi Stata, které mohou výrazně zlepšit vaší práci analýzy a interpretaci dat. Ať už jste začátečník, který chce pochopit základy, nebo zkušený uživatel, který chce objevit pokročilé funkce, webináře jsou vhodné pro každého něco. 

 

Podklady ze seminářů můžete nalézt na MS Teams v týmu s názvem "Semináře Výzkumného centra PEF", do kterého se studenti či pracovníci MENDELU mohou připojit přes kód 08yl6n0.

Pořádané semináře:

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře

10. 4. 2024

od 10:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Naděžda Fasurová, Soňa Kehmová (Mendelova univerzita)  Seminřá Open Science Centra na PEF Open Science centrum nabízí pro vědce Provozně-ekonomické fakulty seminář, který je zaměřen na služby pracoviště v rámci Open Science. Bude Vám také představena data stewardka a seznámí Vás, jak probíhají konzultace k plánu správy dat  Čeština Praktický 

5. 3. 2024

od 13:30

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Jan Hanousek, Luboš Střelec, Barbora Šiklová (Mendelova univerzita v Brně)   GAČR - výzvy pro rok 2025   Na semináři bude v první části stručně představen GAČR a jeho základní soutěže a v druhé části budou diskutovány dotazy k připravovaným projektům. Účast přislíbili prof. Hanousek a doc. Střelec, jako řešitelé a členové hodnoticích panelů GAČR, aby poradili a informovali o procesu přípravy a hodnocení projektů z pohledu panelistů.  Čeština    Praktický 

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  

Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde, Jaro 2020 - zde, Jaro 2021 - zde, Podzim 2021 - zde, Jaro 2022 - zde, Podzim 2022 - zde, 2023 - zde.