Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

Harmonogram seminářů Výzkumného centra pro LS 2019/2020

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň seminářů Jazyk Typ semináře

12. 3. 2020
14:00-15:30
děkanát - Velká zasedací místnost

Svatopluk Kapounek

Barbora Šiklová

(Mendelova univerzita v Brně)

seminář GAČR Vyhlášené výzvy 2020, typy podporovaných projektů, časový harmonogram, omezení formulovaná pro soutěže 2020 Čeština Praktický

TBA

Michal Ďuriník

(Masarykova univerzita)

Úvod do experimentální a behaviorální ekonomie Přednáška nabídne úvod do behaviorální a experimentální ekonomie. Proč a jak se vůbec experimenty v ekonomii používají a jak lze uplatnit jejich výsledky? A bude i praktická ukázka, přineste si telefony nebo počítače! Čeština Vědecko-výzkumný/Praktický

TBA

Roman Horváth

(Karlova univerzita)
Psaní vědeckých článků s elegancí Seminář je zaměřený na dobré praktiky ve výzkumné a publikační činnosti s důrazem na oblast ekonomie, financí a ekonometrie, na kterém budou představeny a vysvětleny základní náležitosti článku v kvalitních zahraničních impaktovaných časopisech. Čeština Praktický

TBA

Svatopluk Kapounek

(Mendelova univerzita v Brně)

Představení dostupných databází a jejich možností na PEF

V rámci semináře budou představeny databáze, které jsou na PEF dostupné, data, která je možno získat, a základy práce v těchto databázích. 

Čeština Praktický

TBA

Laco Toušek


(Západočeská univerzita v Plzni)

Analýza kvalitativních dat s využitím programu MAXQDA Práce na semináři je zaměřena na praktickou aplikaci analýzy kvalitatních dat v programu MAXQDA. Program umožnuje vyhodnocovat a interpretovat texty a multimediální záznamy.   Čeština  Praktický

 

 

Semináře probíhají buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a jsou volně přístupné pro studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.   

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde.