Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

V rámci aktuální situace související s pandemií COVID-19 uvádíme tipy na online semináře a webináře týkající se publikování, statistických software a témat relevantních pro výzkumníky Provozně ekonomické fakulty MENDELU - zde.

 

Pro online semináře byl vytvořen tým v MS Teams s názvem "Semináře Výzkumného centra PEF", do kterého se studenti či pracovníci MENDELU mohou připojit přes kód 08yl6n0.

Pořádané semináře:

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře

17.9.2021

Velká zasedací místnost děkanátu PEF/MS Teams

od 9:00 

Tomáš Foltýnek, Naděžda Fasurová

Mendelova univerzita v Brně 

Etika ve vědecké práci 

Školení bude postavené na výstupech H2020 projektu VIRT2UE - The emassy of good science - Co znamená "dobrá věda?, etické hodnoty vědecké práce, jak přistupovat k řešení eticky obtížných situací? ... Program a registrace zde.

 Čeština vědecko-výzkumný 

12.10.2021 -

2.3.2022

on-line

pracovníci HUMUSOFT

 Matlab 1 + 1

Tento typ seminářů je určen učitelům, studentům a doktorandům, kteří mají zájem o daná témata. V seminářích budou zdůrazněny možnosti využití MATLABu pro výuku a studium. Registrace zde.

Čeština/slovenština  praktický 

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  

Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde, Jaro 2020 - zde, Jaro 2021 - zde.