Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

V rámci aktuální situace související s pandemií COVID-19 uvádíme tipy na online semináře a webináře týkající se publikování, statistických software a témat relevantních pro výzkumníky Provozně ekonomické fakulty MENDELU - zde.

 

Podklady ze seminářů můžete nalézt na MS Teams v týmu s názvem "Semináře Výzkumného centra PEF", do kterého se studenti či pracovníci MENDELU mohou připojit přes kód 08yl6n0.

Pořádané semináře:

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře

27.6.2022

od 14:00

on-line

Acrea analytical creativity Statistika ke kávě - Analýza rozptylu

K čemu konkrétně se dá Analýza rozptylu, zkráceně ANOVA, použít? Například při úloze, kdy chceme prokázat vliv hnojení na růst rostlin, ověřit správnost použití konkrétního léku s cílem zlepšit zdravotní stav pacienta nebo k porovnání výsledků testů studentů z různých typů středních škol.

Čeština praktický

14. 6. 2022

od 11:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Jan Přichystal, Hana Vránová 

(Mendelova univerzita v Brně) 

Seminář pro projektovou podporu na PEF Důvody, které komplikují podávání projektů pracovníků na ústavech, podpůrné činnosti, které pracovníci očekávají od Výzkumného centra, krátké představení aktuálních menších programů typu Visegrad, Aktion atp a jejich výzev.  Čeština  praktický 

26.4.2022

od 11:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Jan Přichystal, Hana Vránová 

(Mendelova univerzita v Brně) 

Seminář k projektové podpoře na PEF  Význam projektové činnosti, příklady spolupráce, stručná rekapitulace stávajících aktivit VYZC pro podporu projektů, společná diskuze k formování projektové podpory v návaznosti na potřeby ústavů   Čeština praktický 

26.4.2022

od 10:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

zástupci firem Crefoport s.r.o. a CRIF - Czech Credit Bureau  Prezentace databázového systému SCOLAR a databáze CRIF Představení modulu Crefoport Scolar pro hromadné zpracování dat o firmách pro finanční analýzy a publikace v akademické a vědecké svéře a databáze CRIF  Čeština  praktický 

14. 3. 2022

od 14:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Svatopluk Kapounek, Luboš Střelec, Barbora Šiklová (Mendelova univerzita v Brně)   GAČR - výzvy pro rok 2023   Na semináři bude v první části stručně představen GAČR a jeho základní soutěže a v druhé části budou diskutovány dotazy k připravovaným projektům. Účast přislíbili doc. Kapounek a doc. Střelec, jako řešitelé a členové hodnoticích panelů GAČR, aby poradili a informovali o procesu přípravy a hodnocení projektů z pohledu panelistů. Registrace zde.  Čeština    praktický 

31.1.2022

od 14:00

on-line

 

Acrea analytical creativity  Statistika ke kávě - Příprava dat

Webinář se zaměřím na kritický bod veškeré statistické práce a tou je PŘÍPRAVA DAT. Příprava dat je základním předpokladem a nutnou podmínkou dobré analýzy, protože zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu získaných závěrů.

Přidejte se, rádi vás uvidíme >>>

Čeština praktický  

12.10.2021 -

2.3.2022

on-line

pracovníci HUMUSOFT  Matlab 1 + 1 

Tento typ seminářů je určen učitelům, studentům a doktorandům, kteří mají zájem o daná témata. V seminářích budou zdůrazněny možnosti využití MATLABu pro výuku a studium. Registrace zde.

Čeština/slovenština  praktický   

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  

Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde, Jaro 2020 - zde, Jaro 2021 - zde, Podzim 2021 - zde.