Semináře Výzkumného centra   

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

Tipy na online semináře a webináře týkající se publikování, statistických software a témat relevantních pro výzkumníky Provozně ekonomické fakulty MENDELU - zde.

 

Podklady ze seminářů můžete nalézt na MS Teams v týmu s názvem "Semináře Výzkumného centra PEF", do kterého se studenti či pracovníci MENDELU mohou připojit přes kód 08yl6n0.

Pořádané semináře:

 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře

5. 12. 2023

od 17:00

online MS Teams

Jan Novotný (Nomura International Plc, London a Centrum pro ekonometrickou analýzu na Bayes Business School),

Jiří Trešl (University of Mannheim, Business School)

Finančně orientovaný vs. akademický výzkum: podobné technikym, ale jiní vítězové 

Přednáška je věnovaná rozdílným přístupům v akademicky orientovaném výzkumu v porovnání s prací kvantového finančního analytika.

Na přednášku se bude možné volně připojit prostřednictvím následujícího odkazu viz též informace na webových stránkách FinHub. U přednášky je možná diskuse, pokud máte nějaké otázky předem, zašlete je prosím na jan.hanousek@mendelu.cz. Diskuse bude vedena netechnickým způsobem a je volně přístupná a doporučená i magisterským a bakalářským studentů z PEF a ostatních fakult a univerzit.

 Čeština Praktický 

20. 11. 2023

od 17:00

online MS Teams

Jan Hanousek jr. (University of Memphis, Tennessee)  Sociální sítě ve světě financí: Pomocníci nebo nepřátelé? 

Přednáška je věnována vlivu sociálních sítí na praktické i teoretické aspekty finančního výzkumu a aplikací, bude přednesena v češtině (anglická prezentace a poznámky budou k dispozici).

Na přednášku se bude možné volně připojit prostřednictvím následujícího odkazu, případně na webových stránkách https://finhub.pef.mendelu.cz . U přednášky je možná diskuse, pokud máte nějaké otázky předem, zašlete je prosím na jan.hanousek@mendelu.cz. Přednáška bude vedena netechnickým způsobem a je volně přístupná i magisterským a bakalářským studentům z PEF a ostatních fakult a univerzit.

 
Čeština  Praktický 

14. 11. 2023 11:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

 

Robert Stojanov (Mendelova univerzita v Brně) Jak vybrat vhodný odborný časopis pro svůj článek

Seminář je určen jak studentům doktorského studia, tak akademickým pracovníkům.

V případě zájmu svoji účast potvrďte ve formuláři zde.

Čeština Praktický

2. 5. 2023

od 14:00

online MS Teams

Acrea analytical creativity  Statistika ke kávě - Kategorizovaná data Na webináři si představíme některé postupy práce s kategorizovanými daty v programu IBM SPSS Statistics. Ukážeme si, jak prezentovat vzájemný vztah dvou statistických znaků pomocí kontingenční tabulky. Seznámíme Vás s chí-kvadrát testem nezávislosti a také Vám ukážeme znaménkové schéma – grafický prostředek pro analýzu typu vztahů ve dvourozměrné kontingenční tabulce. Registrace zde  Čeština Praktický 

7. 3. 2023

od 9:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Svatopluk Kapounek, Luboš Střelec, Barbora Šiklová (Mendelova univerzita v Brně)   GAČR - výzvy pro rok 2024   Na semináři bude v první části stručně představen GAČR a jeho základní soutěže a v druhé části budou diskutovány dotazy k připravovaným projektům. Účast přislíbili doc. Kapounek a doc. Střelec, jako řešitelé a členové hodnoticích panelů GAČR, aby poradili a informovali o procesu přípravy a hodnocení projektů z pohledu panelistů. Registrace zde.  Čeština    Praktický 

21. 2. 2023

od 13:00

Velká zasedací místnost děkanátu PEF

Jan Přichystal, Hana Vránová, Barbora Šiklová (Mendelova univerzita v Brně) Seminář pro podporu projektové činnosti na PEF 

Na programu semináře bude představena výzva TAČR SIGMA DC2 (Začínající výzkumníci/výzkumnice), výzva Grantové agentury Gregora Johanna Mendela a aktuální informace k podání a evidenci projektů na MENDELU. Registrace zde.

Čeština Praktický   

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  

Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde, Jaro 2018 - zde, Podzim 2018 - zde, Jaro 2019 - zde, Zima 2019 - zde, Jaro 2020 - zde, Jaro 2021 - zde, Podzim 2021 - zde, Jaro 2022 - zde, Podzim 2022 - zde.