Záznam z COST Info Day

5. 3. 2021 -

23.2.2021 proběhl online Informační den o COST akcích. 

Dne 23. února 2021 proběhl online COST Info Day, jehož cílem bylo povzbudit výzkumné pracovníky k účasti v COST akcích, představit a zdůraznit výhody celoevropského networkingu. 

Tým z COST poskytl podrobné informace o tom, jak podat akci COST nebo se k ní připojit. Účastníci měli příležitost dozvědět se více o sdružení COST, dále zjistit, jaké činnosti jsou z Akcí hrazeny a také porozumět postupům, které je třeba použít. Bylo také zmíněno, jak COST přizpůsobil své síťové nástroje pandemické situaci a zpřístupnil několik virtuálních nastavení, aby umožnil partnerům Akcí setkat se a pokračovat v jejich činnosti.

Více informací a záznam z akce je dostupný zde.