ACREA: Zápis do listopadových kurzů

17. 10. 2022 - acrea-zapis-do-listopadovych-kurzu

Jak se v analýze a statistice posunout o kousek dál?

 

Pomalu a jistě se školní rok rozběhl a my jsme si v ACREA pro Vás připravili další kurzy plné užitečných vědomostí, jak se v analýze a statistice posunout o kousek dál.

 

Těšit se můžete na:

 

Kurz: Logistická regrese (21. 11. 2022)

Logistická regrese se nejčastěji využívá v situaci, kdy sledujeme určitý jev a zajímá nás, jestli nastane nebo nenastane. Příkladem by mohlo být zjišťování šance zvolení kandidátů na post prezidenta ČR u voličů podle různých socio-ekonomických charakteristik. V případě, že bychom sledovali tuto šanci pro dva kandidáty, mohli bychom využít právě logistickou regresi, rozšířením pro více kandidátů je multinomická regrese, kterou si také v rámci tohoto kurzu představíme.

VÍCE O KURZU ZDE

 

Kurz: Faktorová analýza (22. 11. 2022)

Faktorovou analýzu můžete využít například v situaci, kdy máte velký počet údajů o respondentech z dotazníkového šetření. Abyste byli schopni dále s tímto množstvím informací pracovat, můžete se pokusit z velkého počtu proměnných vytvořit jen několik zástupných proměnných/faktorů. Tyto nové proměnné můžete dále použít jako vstup například pro regresní analýzu.

Příkladem reálného využití této metody by mohla být situace, kdy z velkého počtu otázek, které byly zaměřeny na hodnotovou orientaci respondentů, jsme pomocí faktorové analýzy získali tři faktory, které by respondenty dělily na konzervativní, neutrální a liberální.

VÍCE O KURZU ZDE

 

Nebo dále můžete vybírat z témat:

Kurz: Bayesovské strukturní modelování (28.11.2022)

 

Těšíme se na setkání s Vámi

 

ACREA CR, spol. s r.o.

Krakovská 7, Praha 1

tel: +420 234 721 444

e-mail: kurzy@acrea.cz