Statistika ke kávě - Kategorizovaná data

18. 4. 2023 -

2.5.2023 od 14:00 prostřednictvím MS Teams

 

Milé kolegyně a kolegové,

už se nemůžeme dočkat jarního teplého počasí a tak Vám dny zkusíme zpříjemnit pozváním na další Statistiku ke kávě, která se uskuteční 2.5.2023 od 14:00 prostřednictvím MS Teams a tématicky ji zaměříme na Kategorizovaná data.

Kategorizovaná data jsou data, která zařazují pozorování náležející do určité kategorie. Například kvalita produktu může být posouzena jako dobrá nebo špatná nebo odpověď na průzkum může zahrnovat kategorie jako souhlas, nesouhlas nebo žádný názor. Hodnoty takových proměnných mohou být vyjádřeny textem nebo také číslem, které představuje danou kategorii.

Na webináři si představíme některé postupy práce s kategorizovanými daty v programu IBM SPSS Statistics. Ukážeme si, jak prezentovat vzájemný vztah dvou statistických znaků pomocí kontingenční tabulky. Seznámíme Vás s chí-kvadrát testem nezávislosti a také Vám ukážeme znaménkové schéma – grafický prostředek pro analýzu typu vztahů ve dvourozměrné kontingenční tabulce.

 

Webinář je tradičně zdarma.

Po přihlášení obdržíte odkaz na MS Teams, kde se v den konání webináře budete moci připojit a sledovat webinář online (není třeba nic instalovat, můžete se připojit přes webový prohlížeč).

Datum a čas:   2. 5. 2023 od 14:00 hod.

 

Registrujte se zde