Novinky NKC - Brunch pro začínající vědkyně

4. 7. 2023 -

Novinky NKC - gender a věda: chystáme Brunch pro začínající vědkyně!

Tak jako každý rok, i letos tým Komunity pro změnu pořádá Brunch pro začínající vědkyně. Pozvání tentokrát přijala Eva Brichtová, zástupkyně pro školství přednosty neurochirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jak je již z názvu samotného patrné, tato událost je každoročně věnována všem doktorandkám a začínajícím vědkyním napříč všemi obory. Pokaždé se snaží vybrat inspirativní osobnost, jíž se podařilo rozvinout úspěšnou profesní dráhu, při které se musela vyrovnávat s výzvami a překonávat mnohá úskalí spojená s tím, že jde o ženy - vědkyně. Mohou tak být vzorem pro své kolegyně, které se nachází na samém začátku své vlastní kariéry. Naše pozvání tentokrát přijala Eva Brichtová, zástupkyně pro školství přednosty neurochirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vytvoření bezpečného prostoru pro všechny zúčastněné osoby je velmi důležité, účast proto bude možná pouze prezenční formou.

Brunch proběhne dne 16. 8. 2023, v čase od 9:30 do 12:30, ve Vile Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6.

Registrovat se můžete na webových stránkách NKC gender a věda.

Celá akce bude probíhat v českém jazyce.