TAČR Prostředí pro život

25. 7. 2023 -

7. veřejná soutěž, termín pro podání projektových návrhů - do 13.9.2023

 

Dne 12. července 2023 byla vyhlášena 7. veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Lhůta pro podání návrhů projektů je do 13. 9. 2023.

 

Obecným cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Veřejná soutěž je vyhlášena v podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a podprogramu 2 (Ekoinovace, technologie a prostupy pro ochranu životního prostředí).

Bližší informace zde.

Organizace na PEF bude následující: