Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2024

11. 3. 2024 -

 

 

Jedná se o stipendium k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

Téma: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století:

 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadání
 2. Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení
 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky
 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti

Termín zaslání přihlášek je do 15. 5. 2024.

 

Přihláška musí obsahovat:

 • návrh zvoleného tématu
 • popis přístupu k jeho řešení
 • strukturu a rozsah studie
 • datum jejího odevzdání
 • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
 • seznam publikovaných prací
 • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
 • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

 

Věnujte, prosím, pozornost bližším informacím zde: http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2024.php

Oznámení o vyhlášení soutěže bude také v programu Komise rektora pro tvůrčí činnost.