Software, databáze a zdroje dat

Dostupný statistický software

Pro studenty a zaměstnance MENDELU jsou dostupné statistické softwary, které jsou všechny popsané na webvých stránkách Informatika @ MENDELU.

Informace o vybraných software přinášíme níže.

STATA

Stata PEF MENDELU má k dispozici síťovou licenci pro 20 klientů programu Stata. Pro popis instalace, instalační média a získání aktivačního klíče kontaktujte Davida Procházku.

SPSS

SPSS Software pro statistickou analýzu, který je široce využíván pro reportování, analýzy i pro přímou podporu rozhodování, vytváření firemní znalosti (business analytics) a to jak pro strategická rozhodování, tak i pro operativní řízení. Může být napojen na libovolné databáze a je využíván jak v jednorázových analýzách, tak v průběžném monitorování procesů; slouží k popisu situace i k podpoře opakovaného či pravidelného rozhodování. Vhodný pro aplikace ve vědě, marketingu, personalistice a výzkumu, pro zpracování laboratorních měření a sumarizace dat z velkých i menších databází různého typu.

Na PEF je k dispozici 20 tzv. concurrent licencí umožňujících práci se softwarem 20ti uživatelům ve stejný okamžik. Licenční server pro IBM SPSS Statistics 25 je nainstalován na serveru mozart.mendelu.cz. Instalační ISO je možné stáhnout také z mozarta, úložiště je možné připojit přes Windowsí dialog Připojit síťovou jednotku. Cesta ke sdílenému disku je: \\mozart.mendelu.cz\amadeus, přihlašovací jméno wolfgang, heslo: na vyžádání sdělí hana.vranova@mendelu.cz.

Instalační ISO soubor je potřeba připojit (Windows 8 umí automaticky, ve starších je třeba nějaký program pro práci s ISO soubory) nebo vypálit na DVD či vytvořit instalační flash. Po otevření instalačního média se otevře dialog s nabídkou instalace IBM SPSS Statistics 25. Pokud by se instalační nabídka sama neotevřela, lze ji spustit z Windows\setup.exe, který se nachází na instalačním médiu.

V nabídce je potřeba kliknout na Install IBM SPSS Statistics 25 a při dotazu na typ licence vybrat Concurrent user license. V nasledujících krocích budeme vyzváni k zadání IP adresy serveru. Do pole "License Manager name or Server IP Address" zadáme mozart.mendelu.cz a klikneme na tlačítko Set. Ostatní volby instalátoru vybereme podle potřeb.

MATLAB

Matlab Na Mendelově univerzitě v Brně je nově k dispozici celouniverzitní akademická licence systému MATLAB Campus-Wide Suite licence. V jejím rámci si mohou software MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny nainstalovat všichni studenti i zaměstnanci MENDELU i na svých domácích počítačích.

Co obsahuje Campus-Wide Suite licence

Campus-Wide Suite licence zahrnuje MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny. Svoji individuální instalaci může získat každý zaměstnanec a každý student univerzity prostřednictvím portálu https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/mendelu-31494269.html

Licence umožňuje akademické využití, není možné její využití ke komerčním účelům.

Součástí licence je také přístup k online kurzům pro všechny zaměstnance a studenty MENDELU. V nabídce je v současnosti 16 kurzů na různá témata, od krátkých úvodních přibližně dvouhodinových kurzů až po rozsáhlé odborné kurzy věnované např. strojovému učení, statistice a dalším tématům. Každý kurz je zakončen osvědčením o jeho absolvování.

V licenci jsou obsaženy také cloudové služby: MATLAB online – tj. MATLAB ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace, MATLAB drive – diskový prostor pro každého uživatele o velikost 5 GB a MATLAB mobile – pro využití MATLABu prostřednictvím mobilního zařízení.

Příznivce řešení výpočetně náročných úloh potěší možnost neomezeného počtu paralelně běžících procesů při využití MATLAB Parallel Serveru.

Pro učitele bude zajímavá služba MATLAB Grader, která umožňuje automatizovaně hodnotit studentské úlohy řešené v MATLABu.

Správcem Campus-Wide Suite licence na MENDELU je Bc. Jakub Olšar z Odboru informačních technologií MENDELU. Na něj se můžete obracet s požadavky na síťové instalace do učeben nebo další speciální instalace. České návody a přehled služeb v licenci se připravují na stránce matlab.mendelu.cz.

Databáze a zdroje dat

PEF MENDELU také disponuje různými databázemi z různých oblastí ekonomického výzkumu. Přehled databází je uveden níže. V případě zájmu o získání dat z některé z dostupných databází je nutné kontaktovat příslušnou osobu. Získání a použití dat se váže na dohodu s příslušnou kontaktní osobou a možnostmi šíření a použití dat uvedených ve smlouvě s poskytovatelem dat.

ALBERTINA

AlbertinaDatabáze Albertina obsahuje informace o firmách v České a Slovenské republice. Pro zaměstannce i studenty PEF je přístupná na následujících odkazech. Je možné databázi stáhnout v jednom uceleném sešitu excelu (ke stažení zde) nebo pro snadnější otevření v několikero samostatných sešitech po 200 tis. UZ (ke stažení zde). Heslo pro otevření archivů na vyžádání sdělí Bc. Dominika Doubková (dominika.doubkova@mendelu.cz).

Oficiální webové stránky

BECK-ONLINE

Beck-online logo

Beck online je právní informační systém.

Pro přístup do databáze použijte tento odkaz.

Oficiální webové stránky

CROWDSURFER

CROWDSURFER představuje datovou platformu pro vyhledávání a informace of finančních a investičních možnostech.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.(svatopluk.kapounek@mendelu.cz).

ORBIS

Orbis Logo Databáze ORBIS, Bank ORBIS a Insurance ORBIS obsahuje informace o 300 miliónech firem po celém světě. Jedná se o unikátní zdroj pro firemní data, umožňuje srovnávat společnosti na mezinárodní úrovni. Na Mendelově univerzitě v Brně je databáze přístupná ve Finanční laboratoři v budově Q, učebna Q24. Databáze je nainstalována na učitelském počítači, pro přístup do databáze nejsou třeba speciální přihlašování údaje. Kontaktní osobou pro přístup do laboratoře je paní Irena Marečková (irena.mareckova@mendelu.cz) z Ústavu financí.

Oficiální webové stránky

SHARE

Share logo Share je multidisciplinární mezinárodní databáze obsahující mikrodata o zdraví, socio-ekonomické situaci, sociální a rodinné síti respondentů starších 50 let. SHARE nyní pokrývá 27 zemí Evropské unie a Israel. Česká republika se šetření účastní pravidelně od 2. vlny šetření od roku 2006. Plný přístup k datům lze získat bezplatně. Informace o přístupu k datům jsou popsány zde.

Oficiální webové stránky

UK DATA SERVICE

UK Data ServiceUK DATA Service umožňuje přístup k následujícím datům:

  • UK census data (1971-2011)
  • UK survey data
  • Cross-national survey data
  • International macro databanks
  • Cohort and longitudinal studies
  • Business microdata
  • Qualitative and mixed methods data

Volný přístup k datům lze získat na základě registrace. Pravidla po použití databáze jsou dostupné ZDE.