Software, databáze a zdroje dat

Dostupný statistický software

Pro studenty a zaměstnance MENDELU jsou dostupné statistické softwary.

Informace o vybraných software přinášíme níže.

STATA

Stata PEF MENDELU má k dispozici síťovou licenci pro 20 klientů programu Stata 17/SE.

V případě instalace pro zaměstnance kontaktujte Ing. Hanu Vránovou.

Studentům je umožněn přístup pomocí vzdáleného připojení, kdy nejdříve je potřeba připojit se k VPN (návod zde) a následně ke vzdálené ploše počítačů (návod pro Windows zde, pro MacOS zde).

STATA je dostupná na PC

  • vmkejchal02.mendelu.cz
  • vmkejchal03.mendelu.cz
  • vmkejchal04.mendelu.cz

SPSS

SPSS Software pro statistickou analýzu, který je široce využíván pro reportování, analýzy i pro přímou podporu rozhodování, vytváření firemní znalosti (business analytics) a to jak pro strategická rozhodování, tak i pro operativní řízení. Může být napojen na libovolné databáze a je využíván jak v jednorázových analýzách, tak v průběžném monitorování procesů; slouží k popisu situace i k podpoře opakovaného či pravidelného rozhodování. Vhodný pro aplikace ve vědě, marketingu, personalistice a výzkumu, pro zpracování laboratorních měření a sumarizace dat z velkých i menších databází různého typu.

Na PEF je k dispozici 20 tzv. concurrent licencí umožňujících práci se softwarem 20ti uživatelům ve stejný okamžik. Licenční server pro IBM SPSS Statistics 28 je nainstalován na serveru mozart.mendelu.cz. Instalační soubor je možné stáhnout také z mozarta, úložiště je možné připojit přes Windowsí dialog Připojit síťovou jednotku. Cesta ke sdílenému disku je: \\mozart.mendelu.cz\amadeus, přihlašovací jméno wolfgang, heslo: na vyžádání sdělí hana.vranova@mendelu.cz.

Instalace se provádí spuštěním souboru s příponou .exe uloženém ve složce IBM SPSS Statistics 28. Při dotazu na typ licence vybrat Concurrent user license. V nasledujících krocích budeme vyzváni k zadání IP adresy serveru. Do pole "License Manager name or Server IP Address" zadáme mozart.mendelu.cz a klikneme na tlačítko Set. Ostatní volby instalátoru vybereme podle potřeb.

Zaměstnanci PEF MENDELU si mohou instalovat program IBM SPSS Statistics přímo z aplikace Centrum softwaru, pokud k ní mají přístup.

MATLAB

Matlab Na Mendelově univerzitě v Brně je k dispozici celouniverzitní akademická licence systému MATLAB Campus-Wide Suite licence. V jejím rámci si mohou software MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny nainstalovat všichni studenti i zaměstnanci MENDELU i na svých domácích počítačích.

Co obsahuje Campus-Wide Suite licence

Campus-Wide Suite licence zahrnuje MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny. Svoji individuální instalaci může získat každý zaměstnanec a každý student univerzity prostřednictvím portálu https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/mendelu-31494269.html

Licence umožňuje akademické využití, není možné její využití ke komerčním účelům.

Součástí licence je také přístup k online kurzům pro všechny zaměstnance a studenty MENDELU. V nabídce je v současnosti 16 kurzů na různá témata, od krátkých úvodních přibližně dvouhodinových kurzů až po rozsáhlé odborné kurzy věnované např. strojovému učení, statistice a dalším tématům. Každý kurz je zakončen osvědčením o jeho absolvování.

V licenci jsou obsaženy také cloudové služby: MATLAB online – tj. MATLAB ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace, MATLAB drive – diskový prostor pro každého uživatele o velikost 5 GB a MATLAB mobile – pro využití MATLABu prostřednictvím mobilního zařízení.

Další informace a návody jsou na stránce https://matlab.mendelu.cz

MAXQDA

MAXQDA Software MAXQDA ve verzi 2018 je dostupný na PEF MENDELU pro zaměstnance a studenty PEF MENDELU v učebně Q27 spadající pod Ústav marketingu a obchodu, a to na učitelském počítači a dalších 14 počítačích. A dále je dostupný rovněž na 5 počítačích v počítačové studovně v budově Q. Software lze využít pro zpracování závěrečných prací či pro vlastní výzkum. Instalace na vlastní počítač bohužel není možná.

STATISTICA

Statistica Statistica je výpočetní systém s příjemným prostředím vhodný i pro začátečníky. Grafická podoba je příbuzná s MS Excelem, výstup lze realizovat v podobě dokumentu MS Word. Program nabízí přehlednou nabídku metod pro analýzu dat, obsažena je veškerá základní jednorozměrná i vícerozměrná statistika. Výstupem mohou být tabulky a grafy. Mnoho informací a praktické návody jsou k dispozici na www.statsoft.cz. Univerzitní licenci je možné pro zaměstnance i studenty instalovat na vlastním zařízení, návod je zde.

Databáze a zdroje dat

PEF MENDELU také disponuje různými databázemi z různých oblastí ekonomického výzkumu. Přehled databází je uveden níže. V případě zájmu o získání dat z některé z dostupných databází je nutné kontaktovat příslušnou osobu. Získání a použití dat se váže na dohodu s příslušnou kontaktní osobou a možnostmi šíření a použití dat uvedených ve smlouvě s poskytovatelem dat.

MORNINGSTAR DIRECT

Morningstar Morningstar Direct je komplexní platforma, která obsahuje mnoho historických dat například o amerických společnostech nebo ETF fondech. Jsou zde vypracovány fundamentální analýzy pro většinu amerických společností a základní ukazatele u některých evropských společností. Databáze Morningstar Direct je k dispozici pro studenty a zaměstnance PEF na Ústavu financí po domluvě s paní Irenou Marečkovou (irena.mareckova@mendelu.cz).

Oficiální webové stránky

ALBERTINA

Albertina Databáze Albertina obsahuje informace o firmách v České a Slovenské republice. Pro zaměstannce i studenty PEF je přístupná na následujících odkazech. Je možné databázi stáhnout v jednom uceleném sešitu excelu nebo pro snadnější otevření v několikero samostatných sešitech po 200 tis. UZ. Odkaz ke stažení a heslo pro otevření archivů na vyžádání zašle Ing. Hana Vránová (hana.vranova@mendelu.cz).

Oficiální webové stránky

BECK-ONLINE

Beck-online logo

Beck online je právní informační systém.

Pro přístup do databáze použijte tento odkaz.

Oficiální webové stránky

CROWDSURFER

CROWDSURFER představuje datovou platformu pro vyhledávání a informace of finančních a investičních možnostech.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.(svatopluk.kapounek@mendelu.cz).

ORBIS

Orbis Logo Databáze ORBIS, Bank ORBIS a Insurance ORBIS obsahuje informace o 300 miliónech firem po celém světě. Jedná se o unikátní zdroj pro firemní data, umožňuje srovnávat společnosti na mezinárodní úrovni. Na Mendelově univerzitě v Brně je databáze přístupná ve Finanční laboratoři v budově Q, učebna Q24. Kontaktní osobou pro přístup do laboratoře je paní Irena Marečková. Data lze stáhnout z adresy počítače q24.mendelu.cz, kdy se studenti a zaměstnanci PEF MENDELU musí připojit nejprve k univerzitní VPN (manuál zde) a následně ke vzdálené ploše daného počítače (návod pro Windows zde a návod pro MACOS zde).

Pro práci s databází ORBIS je možné využít následující uživatelskou příručku.

Oficiální webové stránky

SHARE

Share logo Share je multidisciplinární mezinárodní databáze obsahující mikrodata o zdraví, socio-ekonomické situaci, sociální a rodinné síti respondentů starších 50 let. SHARE nyní pokrývá 27 zemí Evropské unie a Israel. Česká republika se šetření účastní pravidelně od 2. vlny šetření od roku 2006. Plný přístup k datům lze získat bezplatně. Informace o přístupu k datům jsou popsány zde.

Oficiální webové stránky

UK DATA SERVICE

UK Data ServiceUK DATA Service umožňuje přístup k následujícím datům:

  • UK census data (1971-2011)
  • UK survey data
  • Cross-national survey data
  • International macro databanks
  • Cohort and longitudinal studies
  • Business microdata
  • Qualitative and mixed methods data

Volný přístup k datům lze získat na základě registrace. Pravidla po použití databáze jsou dostupné ZDE.