MATLAB – nová celouniverzitní licence na MENDELU

4. 6. 2020 -

 

Na Mendelově univerzitě v Brně je nově k dispozici celouniverzitní akademická licence systému MATLAB – Campus-Wide Suite licence. V jejím rámci si mohou MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny nainstalovat všichni studenti i zaměstnanci MENDELU i na svých domácích počítačích. Nově tak mohou pohodlně využívat rozsáhlé možnosti tohoto výpočetního systému pro potřeby svého studia, výuky a akademické vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti.

 

Co je MATLAB

MATLAB je integrované prostředí pro inženýrské a vědecko-technické výpočty, modelování a simulace. Použít jej lze ke zpracování a analýze dat, ke zpracování signálů, obrazů a videosekvencí, k modelování fyzikálních soustav i systémů diskrétních událostí, k optimalizaci procesů, návrhu řídicích systémů a řešení řady dalších inženýrských úloh. Obsahuje množství funkcí zahrnující mj. metody strojového učení a umělé inteligence včetně hlubokých neuronových sítí. Má nástroje pro zpracování velkých objemů dat (Big Data), 3D snímků, umožňuje generování kódu pro různé platformy, práci v reálném čase a další. Jeho možnosti vizualizace dat jsou velmi propracované a přitom jednoduché k použití. MATLAB obsahuje vlastní programovací jazyk, ale současně také umožňuje využívat celou řadu grafických uživatelských rozhraní. Jeho aplikace sahají od technických přes přírodovědné až k odvětvím společenských věd. MATLAB je používán nejen v univerzitním prostředí, ale i v průmyslové a komerční sféře.

MATLAB je modulární nástroj – kromě základního modulu obsahuje přibližně stovku nadstaveb – aplikačních knihoven, které obsahují nástroje a funkce zaměřené na danou oblast. Například pro simulace dynamických systémů obsahuje nadstavbu Simulink. V ní je možno pomocí předdefinovaných bloků jednoduše modelovat a simulovat nejrůznější fyzikální děje popsané diferenciálními rovnicemi. Pro událostně řízené systémy obsahuje nástroj Stateflow. Řada nadstaveb obsahuje prostě jen knihovny specializovaných funkcí, které lze volat pomocí příkazů, nebo obsahují předpřipravená rozhraní pro intuitivní využití. Všechny funkce jsou dobře zdokumentované a v nápovědě často najdete i odkazy na zdrojovou publikaci popisující danou metodu a její parametry.

 

Co obsahuje Campus-Wide Suite licence

Campus-Wide Suite licence zahrnuje MATLAB a prakticky všechny jeho knihovny. Svoji individuální instalaci může získat každý zaměstnanec a každý student univerzity prostřednictvím portálu https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/mendelu-31494269.html

Licence umožňuje akademické využití, není možné její využití ke komerčním účelům.

Součástí licence je také přístup k online kurzům pro všechny zaměstnance a studenty MENDELU. V nabídce je v současnosti 16 kurzů na různá témata, od krátkých úvodních přibližně dvouhodinových kurzů až po rozsáhlé odborné kurzy věnované např. strojovému učení, statistice a dalším tématům. Každý kurz je zakončen osvědčením o jeho absolvování.

V licenci jsou obsaženy také cloudové služby: MATLAB online – tj. MATLAB ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace, MATLAB drive – diskový prostor pro každého uživatele o velikost 5 GB a MATLAB mobile – pro využití MATLABu prostřednictvím mobilního zařízení.

Příznivce řešení výpočetně náročných úloh potěší možnost neomezeného počtu paralelně běžících procesů při využití MATLAB Parallel Serveru.

Pro učitele bude zajímavá služba MATLAB Grader, která umožňuje automatizovaně hodnotit studentské úlohy řešené v MATLABu.

Správcem Campus-Wide Suite licence na MENDELU je Bc. Jakub Olšar z Odboru informačních technologií MENDELU. Na něj se můžete obracet s požadavky na síťové instalace do učeben nebo další speciální instalace. České návody a přehled služeb v licenci se připravují na stránce matlab.mendelu.cz.