Statistika ke kávě - Regresní analýza

9. 3. 2022 -

Online webinář zdarma | 4. 4. 2022 od 14:00

Milé kolegyně a kolegové,

dva webináře roku 2022 jsou za námi a celá řada jich je před námi. A děláme to proto, že Vaše zpětná vazba na webináře je tak pozitivní a za to jsme vděční.

 

Připomínáme, že webináře jsou zdarma a pozvánku tak klidně přepošlete i kolegům, studentům, zkrátka všem, pro které je statistika zajímavá a chtějí se o ní dozvědět víc.

 

4.4.2022 budeme předpovídat budoucnost pomocí REGRESNÍ ANALÝZY.

 

Regresní analýza je označení statistických metod, pomocí nichž odhadujeme hodnotu jisté náhodné veličiny na základě znalosti jiných veličin. Metody regresní analýzy jsou využívány v situacích, kdy nás zajímá závislost určité kvantitativní proměnné na jedné nebo více dalších kvantitativních proměnných. Cílem regresní analýzy je popsat tuto závislost pomocí vhodného (matematického) modelu.

 

V praxi se tato metoda využívá napříč všemi odvětvími, jedním z příkladů by mohla být aplikace v medicíně, kde se často využívá pro odhad střední hodnoty očekávané doby přežití pacienta s určitou diagnózou.

 

Na webináři si představíme, co je to regresní analýza na konkrétním příkladu. Projdeme si základní pojmy, vytvoříme model vícenásobné lineární regrese, vysvětlíme si význam parametrů regresní rovnice a interpretaci výsledků. Vše bude názorně ukázáno v programu IBM SPSS Statistics.

 

Udělejte si 30 minut čas, uvařte si kávu a v klidu se k nám připojte.

 

 Více o seminářích zde

 

přidejte se, rádi vás uvidíme registrace >>>