Visegrad 4 Ukraine

30. 3. 2022 -

Mezinárodní visegrádský fond Grants uzávěrka 1.5.2022

Cílem výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoci zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny/pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc pokud jde o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu, a zmírnit potenciální napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem plynoucí z nedostatku informací, jazykových bariér a sociálních a ekonomických rozdílů.

Svůj návrh zasílejte V ANGLICKÉM JAZYCE kdykoli do 1. května 2022!

Registrace zde

Odkaz na výzvu

Mezinárodní EU >> Mezinárodní visegrádský fond