Novinky NKC - Brunch pro začínající vědkyně

30. 6. 2022 -

Novinky NKC - gender a věda: chystáme Brunch pro začínající vědkyně!

 

Tak jako každý rok, i letos tým Komunity pro změnu pořádá Brunch pro začínající vědkyně. Pozvání tentokrát přijala Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy v Praze, a zároveň první žena v čele této instituce za celou její historii.

Jak je již z názvu samotného patrné, tato událost je každoročně věnována všem doktorandkám a začínajícím vědkyním napříč všemi obory. Pokaždé se snaží vybrat inspirativní osobnost, jíž se podařilo rozvinout úspěšnou profesní dráhu, při které se musela vyrovnávat s výzvami a překonávat mnohá úskalí spojená s tím, že jde o ženy - vědkyně. Mohou tak být vzorem pro své kolegyně, které se nachází na samém začátku své vlastní kariéry. Naše pozvání tentokrát přijala Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy v Praze, a zároveň první žena v čele této instituce za celou její historii.

Vytvoření bezpečného prostoru pro všechny zúčastněné osoby je velmi důležité, účast proto bude možná pouze prezenční formou.

Brunch proběhne dne 16. 8. 2022, v čase od 9:30 do 13:00, ve Vile Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6.

Registrovat se můžete na webových stránkách NKC gender a věda.

Celá akce bude probíhat v českém jazyce.