<< <  Říjen 2016  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Semináře Výzkumného centra   

 

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Na výzkumné semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných grantových schémat a podpoře projektové činnosti. 

 

 

Harmonogram seminářů Výzkumného centra pro LS 2018/2019

 

Termín,

učebna

Lektor, prezentující

Téma

Náplň semináře

Jazyk

Typ semináře

6. 3. 2018

9 - 12:00

Učebna Q34

Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.

(Institut finanční politiky, Slovensko)

Úvod do zpracování dat v programu STATA

První část semináře umožní účastníkům získat základní znalosti ovládání softwaru STATA. V druhé části semináře budou představeny nástroje programu Stata pro efektivní zpracování dat. Seminář provede studenty základy zpracování dat od úpravy "surových" dat získaných z databáze až po konečnou úpravu pro potřeby finální analýzy.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/06032018-r-1-uvod-do-zpracovani-dat-v-programu-stata.

Slovenština

Praktický

15. 3. 2018

13 - 15: 30

Učebna Q13

Jan Studnička

(Humusoft s.r.o.)

Statistická analýza ekonomických dat v prostředí MATLAB

Na semináři budou představeny vybrané nástroje, které MATLAB nabízí pro předzpracování a modelování ekonomických dat. Mimo jiné si předvedeme možnosti práce s časovými tabulkami, využití Kalmanových filtrů a algoritmů regresní analýzy.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/15032018-r-1-statisticka-analyza-ekonomickych-dat-v-prostredi-matlab.  

Čeština

Praktický

16. 3. 2018

10:00

Učebna Q03

 

Ing. Věra Svobodová,

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

(Mendelova univerzita v Brně)

Hodnocení výstupů tvůrčí činnosti v ČR a na PEF

 

Představení základních změn v metodice hodnocení tvůrčí činnosti se zaměřením na publikační výstupy, výstupy aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu. Představení změn v hodnocení výstupů na PEF, motivační odměny pro pracovníky.

Čeština

Praktický

11. 4. 2018

15 - 19:00

Učebna Q36

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

(Mendelova univerzita v Brně)

Práce v software R: Úvod

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisná statistika, tabulky rozdělení četností, grafické prostředky v rámci popisné statistiky, normální rozdělení, možnosti ověřování předpokladu normality, grafická analýza a testy normality, testy pro parametry normálního rozdělení a testy o parametru alternativního rozdělení v případě úloh o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech, neparametrické testy.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/11042018-r-1-prace-v-software-r-uvod.

Čeština

Praktický

18. 4. 2018

15 - 19:00

Učebna

Q36

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

(Mendelova univerzita v Brně)

Práce v software R: Regresní a korelační analýza

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: metoda nejmenších čtverců, kvantifikace a verifikace regresního modelu, jednofaktorová analýza rozptylu, pearsonův korelační koeficient, testování hypotéz o nezávislosti, spearmanův koeficient pořadové korelace, testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/18042018-r-1-prace-v-software-r-regresni-a-korelacni-analyza.

Čeština

Praktický

26. 4. 2018

13: 00

Zasedací místnost ústavu práva a hum. věd

Elisabeth Gruber

(University of Vienna)

Mixing qualitative and quantitative methods – a comprehensible or reprehensible approach? Experiences from migration in Austria

Prezentace výzkumu z oblasti analýzy dopadů migrace pomocí kombinace kvalitativních a kvantitativních metod.

English

Výzkumný

2. 5. 2018

15 - 19:00

Učebna

Q36

 

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

(Mendelova univerzita v Brně)

Práce v software R: Analýza časových řad

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisné a dynamické charakteristiky časové řady, vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnávání, dekompoziční metoda, popis trendové složky trendovými funkcemi, identifikace a popis sezónní složky, konstrukce předpovědí časových řad, testování stacionarity časových řad, regresní analýza časových řad, falešná závislost, kointegrace.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/02052018-r-1-prace-v-software-r-analyza-casovych-rad.

Čeština

Praktický

9. 5. 2018

15 - 19:00

Učebna

Q36

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

(Mendelova univerzita v Brně)

Práce v software R: Pokročilé metody analýzy časových řad, panelová data

 

 

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: boxova-Jenkinsova metodologie, autoregresní modely jednorozměrných časových řad, kvantifikace a verifikace modelů, vektorové autoregresní modely, grangerova kauzalita, analýza panelových dat.

Nutná registrace zde: https://kurzy.mendelu.cz/kurz-detail/09052018-r-1-prace-v-software-r-pokrocile-metody-analyzy-casovych-rad-panelova-data.

Čeština

Praktický

16. 5. 2018

15 - 17:00

Učebna Q43

 

 

Jarko Fidrmuc

(Zeppelin University, Německo),

Jan Fidrmuc

(Brunel University London)

 

Krize popularity Evropské unie: Empirický výzkum vs. společenské debaty

Seminář České společnosti ekonomické o evropské integraci. V první části semináře budou oba hosté prezentovat současný výzkum týkající se synchronnosti hospodářských cyklů v Eurozóně a dopadu transferů v EU na rozhodnutí Velké Británie o opuštění EU (tzv. Brexit). Následovat bude moderovaná tematická diskuse. Články jsou k disposici zde:

https://ideas.repec.org/p/bof/bofrdp/2017_028.html

http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp6107.pdf

Čeština

Vědecký, seminář ČSE

 

Semináře probíhají buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a jsou volně přístupné pro studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.   

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

 

Výzkumné semináře v předchozím období:  Jaro 2015 - zdePodzim 2015 - zde, Jaro 2016 - zde, Podzim 2016 - zdeJaro 2017 - zdePodzim 2017 - zde.