Nové návody pro citační metriky

21. 5. 2021 -

UVIS na webu zveřejnil nové návody citační metriky ve WoS (IF, AIS, kvartil dle IF, AIS)

 

Knihovna na svých webových stránkách zveřejnila nové návody, jak vyhledat citační metriky ve Web of Science – impact factor, kvartil podle IF, Article Influence Score, kvartil podle AIS.

Najdete na https://uvis.mendelu.cz/metriky-casopisu

 

IF, kvartil dle IF a AIS u Vašich publikací lze získat také z OBD. Uvádí se metriky v roce vydání článku.

Výstupem je seznam publikací v excelu.

Na seznamu publikací ve wordu, kdy u každé publikace budou uvedeny také metriky, se nyní pracuje.

V OBD se zatím u článku nesleduje kvartil podle AIS, ale máme u dodavatele požádáno o doplnění potřebného pole. Poté, doufáme, že během léta, doplníme pro jednotlivé časopisy.