AKTION Česká Republika – Rakousko

Logo AKTION 

Česko-rakouský program podporuje vzájemnou spolupráci ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Zapojit se mohou jednotlivci a instituce. Cílem programu je rozvoj vzdělávání a  výzkumu na  vysokých školách, podpora spolupráce a  porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem  prostřednictvím projektů spolupráce, stipendijních pobytů pro studenty vysokých škol, výzkumných pobytů pro  akademické pracovníky a účasti na letních školách. 

Program podporuje spolupráci skrze Projekty a granty nebo Výjezdy a pobyty:

Projekty a granty

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů 
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů 
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

 

Termíny pro podávání návrhuů projektů:

 • 15.dubna pro období 1. 7. – 31. 12. daného roku
 • 15. září pro období 15. 10. – 31. 12. daného roku
 • 31. října pro období 1. 1. – 31. 12. následujícího roku

Návrhy projektů mohou v České republice předkládat pouze zaměstnanci veřejných vysokých škol. Žádost o dotaci se podává na MŠMT.

Podrobné informace o projektech AKTION naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty

Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti n a letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Podrobné informace o výjezdech naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty