Programy přeshraniční nadnárodní a meziregionální spolupráce řízené či koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj

Vybrané programy přeshraniční spolupráce:

Vybrané programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

Kompletní seznam programů koordinovaných nebo řízených Ministerstvem pro místní rozvoj najdete zde


INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

V-A SK - ČR

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Program je zaměřen na podporu investic podniků do výzkumu a inovací, investice do vzdělávání, zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a podporu spolupráce mezi občany a institucemi. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí. Na úžemí ČR je koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj. Více informací naleznete na stránkách programu.

Programové území zahrnuje tyto regiony:

 • České republika: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
 • Slovenská republika: Žilinský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj , Trnavský samosprávný kraj

Aktuální informace o výzvách naleznete zde

Oficiální webové stránky programu: https://www.sk-cz.eu/sk/

nahoru


INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Interreg Rakousko-Česká republika

Cílem programu je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomoci ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Programová strategie se zaměřuje na: 

 • Posílení stávajících kooperačních a komunikačních struktur a institucionální kapacity
 • Rozvoj inovativního a na kvalifikaci zaměřeného ekonomického a sociálního systému
 • Zajištění regionálně, přeshraničně dostupných pracovních míst, míst k bydlení, veřejných a soukromých služeb, inovace a know-how, přírodních a kulturních statků, stejně tak jako zlepšení jejich kvality
 • Posílení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik s ohledem na změnu klimatu
 • Harmonizace zákonných a institucionálních rámcových podmínek

Programové území zahrnuje tyto regiony:

 • Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
 • Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Program podporuje pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad ve zmíněném programovém území. Partneři musí pocházet z Rakouska nebo z České republiky. Partneři projektu nemusí mít své sídlo v programovém území, v každém případě je však nutno doložit účinek případně výstup projektu v programovém území.

Výše dotace EU může činit max. 85 %.

Oficiální webové stránky programu: https://www.at-cz.eu/cz 

nahoru


INTERREG CENTRAL EUROPE

 logo Interrreg Central Europe

Cílem programu Central Europe je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty pro projektové partnery z České republiky jsou spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85 % způsobilých výdajů. Současné programové období již nemá žádné otevřené výzvy, ovšem zahájení programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 se připravujena léto 2021.

Zasahuje na území 9 států: 

 • Rakousko (celá země)
 • Česká republika (celá země)
 • Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko)
 • Maďarsko (celá země)
 • Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko)
 • Polsko (celá země)
 • Slovenská republika (celá země)
 • Slovinsko (celá země)
 • Chorvatsko (celá země).

Oficiální webové stránky programu: www.interreg-central.eu

nahoru


INTERREG DANUBE

Interreg Danube

Program Interreg Danube cílí na ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost v rámci Dunajského regionu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů.

Program zahrnuje následující území:

 • Česká republika
 • Rakousko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko)
 • Maďarsko
 • Moldavsko
 • Černá Hora
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Ukrajina

Oficiální webové stránky programu: http://www.interreg-danube.eu/

nahoru