Programy přeshraniční nadnárodní a meziregionální spolupráce řízené či koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj

Vybrané programy přeshraniční spolupráce:

Vybrané programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

Kompletní seznam programů koordinovaných nebo řízených Ministerstvem pro místní rozvoj najdete zde pro programové období 2014-2020 a zde pro programové období 2021-2027.  


INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Interreg Rakousko-Česká republika

Cílem programu je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomoci ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Programové období: 2014-2020

Programová strategie se zaměřuje na: 

 • Posílení stávajících kooperačních a komunikačních struktur a institucionální kapacity
 • Rozvoj inovativního a na kvalifikaci zaměřeného ekonomického a sociálního systému
 • Zajištění regionálně, přeshraničně dostupných pracovních míst, míst k bydlení, veřejných a soukromých služeb, inovace a know-how, přírodních a kulturních statků, stejně tak jako zlepšení jejich kvality
 • Posílení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik s ohledem na změnu klimatu
 • Harmonizace zákonných a institucionálních rámcových podmínek

Programové území zahrnuje tyto regiony:

 • Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
 • Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Program podporuje pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad ve zmíněném programovém území. Partneři musí pocházet z Rakouska nebo z České republiky. Partneři projektu nemusí mít své sídlo v programovém území, v každém případě je však nutno doložit účinek případně výstup projektu v programovém území.

Výše dotace EU může činit max. 85 %.

Oficiální webové stránky programu: https://www.at-cz.eu/cz 

nahoru


INTERREG CENTRAL EUROPE

 logo Interrreg Central Europe

Cílem programu Central Europe je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty pro projektové partnery z České republiky jsou spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85 % způsobilých výdajů.

První výzvy v novém období programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 jsou naplánovány na podzim 2021.

Zasahuje na území 9 států: 

 • Rakousko (celá země)
 • Česká republika (celá země)
 • Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko)
 • Maďarsko (celá země)
 • Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko)
 • Polsko (celá země)
 • Slovenská republika (celá země)
 • Slovinsko (celá země)
 • Chorvatsko (celá země).

Oficiální webové stránky programu: www.interreg-central.eu

nahoru


INTERREG DANUBE

Interreg Danube

Program Interreg Danube cílí na ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost v rámci Dunajského regionu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů.

Výzvy pro nové programové období 2021-2027 jsou v přípravě.

Program zahrnuje následující území:

 • Česká republika
 • Rakousko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko)
 • Maďarsko
 • Moldavsko
 • Černá Hora
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Ukrajina

Oficiální webové stránky programu: http://www.interreg-danube.eu/

nahoru