Program Erasmus+

Logo Erasmus+

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Některé akce jsou řízené centralizovaně, některé decentralizovaně. Centralizované akce jsou řízeny a spravovány přímo Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonným orgánem Evropské komise se sídlem v Bruselu. Decentralizované akce jsou v každé programové zemi řízeny národními agenturami jmenovanými jejich vnitrostátními orgány. Pro českou republiku je národním orgánem Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Aktuální programové období: 2021-2027

Aktuální vyhlášená výzva včetně termínů pro podání projektů: Výzva k předkládání žádostí 2021 – EAC/A01/2021

Kompletní informace od Evropské komise o programu jsou dostupné zde.

Akce vztahující se k vysokoškolskému vzdělávání přehledně dostupné zde.

Webináře a akce k programu Erasmus+ dostupné v sekci Události Domu zahraniční spolupráce. Záznamy z webinářů k KA1 a KA2 dostupné zde.

Struktura programu:

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Klíčová akce 3: Podpora rozvoje politik a spolupráce

Akce programu Jean Monnet 

 • Jean Monnet Modules
 • Jean Monnet Chairs
 • Jean Monnet Centres of Excellence

              

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země:

 • Programové země
  • členské státy EU – 27 zemí
  • členské státy EHP – Norsko, Island, Lichtenštejnsko
  • Turecká republika, Republika Severní Makedonie a Republika Srbsko
 • Partnerské země
  • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
  • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora
  • Rusko
  • a další. Plný výčet je k nalezení v příručce programu v sekci Eligible countries.

Příručka programu

Příručka programu je dostupná ve vícero jazycích včetně českého jazyka.