Proces přípravy a podání projektové žádosti na PEF MENDELU

 

 

Zde naleznete podrobný postup při přípravě a podání projektové žádosti na PEF MENDELU.

 1. Národním či mezinárodním poskytovatelem je vyhlášena výzva projektu, veřejná zakázka smluvního výzkumu, či nabídka spolupráce v rámci smluvního výzkumu.
 2. Studium zaměření a podmínek výzvy, kontrola relevantnosti se zamýšleným tématem a myšlenkou.
  • Aplikace MENDELU Podpora projektových skupin přináší ucelené informace, dokumenty a podklady k vyhlášeným grantovým výzvám. Často kladené dotazy týkající se projektové činnosti naleznete zde.
 3. Projednání projektového záměru s vedoucím ústavu, ev. se zástupci Výzkumného centra.
 4. Začněte zpracovávat projektovou žádost s dostatečným předstihem vzhledem k povaze projektu.
 5. Průvodní list k projektu: Před podáním každé projektové žádosti je navrhovatel povinen odevzdat tzv. PRŮVODNÍ LIST PROJEKTU na Výzkumné centrum, a to
  • vždy minimálně 5 pracovních dní před termínem podání projektu
  • pokud je v projektu nutné spolufinancování, dodat min. 10 dní předem, jelikož je projednáváno na poradě Vedení fakulty
  • rozpočet je nutné vyplnit ve výši, o kterou žádáte v projektové žádosti
  • podpisy na průvodním listu - řádek č. 17:
   • podpis žadatele 
   • podpis tajemníka (v případě spoluúčasti)
   • podpis vedoucího ústavu 
   • ostatní podpisy zařizuje Výzkumné centrum
  • nutné odevzdat ve všech případech podávání projektů
   • MENDELU je koordinátorem,
   • MENDELU je partnerem
   • s finanční i nefinanční účastí,
   • projekt je podáván elektronicky nebo písemně
  • formulář průvodního listu
 6. Potřebujete podpis statutárního zástupce MENDELU?
  • Pokud je v projektové žádosti či její příloze potřeba podpis statutárního zástupce MENDELU, tyto dokumenty je nutné dodat na Výzkumné centrum spolu s průvodním listem projektu minimálně 5 pracovních dní před oficiálním termínem podání projektu. Podpis vždy zajišťuje Výzkumné centrum.
 7. Pokud máte dotazy, kdykoli nás kontaktujte.