International Visegrad Fund (IVF)

Oficiální webové stránky: www.visegradfund.org

logo visegrad

Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená vládami zemí visegrádské čtyřky – České Republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Cílem fondu je podpora spolupráce občanů a institucí v regionu a také mezi zeměmi visegrádského regionu a dalších zemí, zejména zemí západního Balkánu a východních partnerských zemí. Fond spravuje tři grantové programy a několik typů stipendijních programů a stáží. Grantová podpora je udělována zejména projektům zaměřeným na kulturu, vědu a výzkum, výměnu mládeže, přeshraniční spolupráci a podporu turismu. Další prioritní oblasti jsou definovány v jednotlivých výzvách.

Grantové programy

  • Termíny pro podávání žádostí: každoročně 1. února, 1. června a 1. října v poledne.
  • Příspěvek IVF: až do výše 100 %. Maximální částka přidělená jednomu projektu není specifikována.
  • Výše nepřímých nákladů: do 15 % čerpaných přímých nákladů.
  • Podrobné detaily, včetně uznatelných nákladů, jsou uvedeny v Grant Guidelines
  • Online aplikace pro podávání žádostí: http://my.visegradfund.org/ (registrace nového projektu je otevřena vždy cca 30 dní před termínem podávání žádostí)

Specifika jednotlivých grantů:

Visegrad Grants

Visegrad grants podporují spolupráci nejméně 3 zemí z regionu. Rovněž podporují spolupráci 2 sousedících zemí pokud organizace sídlí maximálně 40 km od hranic. Maximální trvání projektu je 18 měsíců. Je nutné aby projekt adresoval nejméně jeden ze sedmi hlavních cílů programů. 

Visegrad+ Grants

Visegrad+ grants podporují spolupráci nejméně 3 zemí z Visegrádského regionu a nejméně 1 člena z východních partnerských zemí nebo západního Balkánu. Maximální trvání projektu je 18 měsíců. Minimálně jeden ze 7 hlavních cílů musí být implementován u partnera z východních partnerských zemí nebo západního Balkánu. Výpis zemí je dostupný v Grant Guidelines.

Strategic Grants

Strategické granty podporují spolupráci všech 4 zemí Visegradského regionu. Doba realizace se pohybuje od 12ti do 36ti měsíců. Projekty musí jasně adresovat jeden ze strategických priorit Visegradské skupiny. 

 

Mobility

International Visegrad Fund nabízí širokou škálu studijních, výzkumných a výměnných příležitostí v rámci Visegrádského region, ale i do dalších zemí, a to pro jednotlivce i skupiny. 

Termíny pro podávání žádostí jsou stanovovány pro různé typy mobilit rozdílně. 

Nejaktuálnější informace naleznete na https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/.